Aluminum Deflection Gauge Fin Sets

5% Aluminum Fin Sets for PS 115 (SDR-26) Pipe per ASTM F679 (18" - 48" Dia.)

5% Aluminum Fin Sets for PS 115 (SDR-26) Pipe per ASTM F679 (18" - 48" Dia.)

5% Aluminum Fin Sets for PS 46 (SDR-35) Pipe per ASTM F679 (18" - 48" Dia.)

5% Aluminum Fin Sets for PS 46 (SDR-35) Pipe per ASTM F679 (18" - 48" Dia.)

5% Aluminum Fin Sets for SDR-26 Pipe per ASTM D3034 (4" - 15" Dia.)

5% Aluminum Fin Sets for SDR-26 Pipe per ASTM D3034 (4" - 15" Dia.)

5% Aluminum Fin Sets for SDR-35 Pipe per ASTM D3034 (4" - 15" Dia.)

5% Aluminum Fin Sets for SDR-35 Pipe per ASTM D3034 (4" - 15" Dia.)

7.5% Aluminum Fin Sets for PS 115 (SDR-26) Pipe per ASTM F679 (18" - 48" Dia.)

7.5% Aluminum Fin Sets for PS 115 (SDR-26) Pipe per ASTM F679 (18" - 48" Dia.)

7.5% Aluminum Fin Sets for PS 46 (SDR-35) Pipe per ASTM F679 (18" - 48" Dia.)

7.5% Aluminum Fin Sets for PS 46 (SDR-35) Pipe per ASTM F679 (18" - 48" Dia.)

7.5% Aluminum Fin Sets for SDR-35 Pipe per ASTM D3034 (4" - 15" Dia.)

7.5% Aluminum Fin Sets for SDR-35 Pipe per ASTM D3034 (4" - 15" Dia.)